Kateqoriyalar
Oftalmologiya

Konyunktivitlər

Konyunktivitlət – gözün selikli qişasının xəstəlikləridir. Bunlar infeksion və allergik olmaqla iki qrupa bölünürlər.

Kateqoriyalar
Oftalmologiya

Eksimer Lazer əməliyyatına əks göstərişlər

Lazer korreksiya üsulu indiki zamanda çox geniş istifadə olunur və refraksion problemləri, refraksion dəyişikləri, yəni miopiya – yaxın görmə, hipermetropiya – uzaq görmə və astiqmatizmi aradan götürür və eynəkdən azad olmağa imkanı yaradır və əlbəttə, bununla xeyli həyat keyfiyyətini yaxşılaşdırır. Amma Lazer korreksiyasının hər bir əməliyyatda olduğu kimi müəyyən əks göstərişi ola bilər və hər […]

Kateqoriyalar
Oftalmologiya

Uveitlər

Uvea, yəni damarlı qişa 3 hissədən ibarətdir: qüzehli qişa, kirpikli cisim və xorioidea. 3 hissə birlikdə zədələndikdə uveit adlandırılır.

Kateqoriyalar
Oftalmologiya

Hipermetropiya, Miopiya və Astiqmatizm

Gözü bir optik mühit kimi təsəvvür eləsək, hər bir gözün özünəməxsus sındırma qüvvəsi var və bu sındırma qüvvəsi elə hesablanır ki, gözümüzə düşən işıq şüaları tor qişada toplansınlar və onda bizdə aydın görmək əmələ gəlir. Bəzən olur ki, ya gözün ölçülərindən asılı olaraq, ya bu sındırma qüvvəsinin artıq və yaxud da əksik olmasından asılı olaraq […]

Kateqoriyalar
Oftalmologiya

“Göz təzyiqi” zamanı nə etməli?

Qlaukoma çox hiyləgər xəstəlikdir. Hətta “gizli düşmən” deyirlər. Birinci növbədə tərifini qeyd edim: Qlaukoma – yüksək gözdaxili təzyiqlə müşahidə olunan, xroniki proqressivləşən bir xəstəlikdir. Düzgün müalicə olunmayan zaman xəstənin görməsini itirməyə səbəb olan bir xəstəliklərdən biridir.  Statistik göstəricilərə müraciət etsək, dünyada təxmini 73-74 milyon qlaukoma ilə tutulan xəstələr var. Onlardan 7 milyona yaxın şəxslər 2 […]

Kateqoriyalar
Oftalmologiya

Uşaqlarda çəpgözlük: növləri, səbəbləri, müalicəsi

Ümumiyətlə, çəpgözlüklər 2 cür olur. Var “müştərək çəpgözlük”, var “paralitik çəpgözlük”. Müştərək çəpgözlüklər sırf görmə qüsuruna bağlı olaraq yaranır. Bu zaman, əsasən, hər 2 gözdə çəplik olur. Düzdür, əsas zəif görən göz çəpləşir. Məsəlçün, əsasən insanlar elə bilirlər ki, həmin göz çəpdir, amma 2 göz də çəp olur bu halda.  Yaranma səbəbləri ən çox yenə […]

Kateqoriyalar
Oftalmologiya

Makulodistrofiya nədir?

Yaşlı insanlarda görmənin zəifləməsinin əsas səbəblərindən biridir makulodistrofiya. Makulodistrofiya – makulanın gözün dibində, torlu qişanın ən funksional, vacib zonanın, makulanın distrofik prosesidir. Makulodistrofiya 50 yaşdan sonra baş verir.  Risk faktorları hansıdır? Bunlar: irsi faktor – 50 yaş, piylənmə və siqaret çəkmədir. Makulodistrafiyaya xarakterik olan simptomlar: görmənin zəifləməsi, əşyaların əyri görünməsi, gözün qabağında ləkə əmələ gəlməsi […]