Kateqoriyalar
Oftalmologiya

Uveitlər

Uvea, yəni damarlı qişa 3 hissədən ibarətdir: qüzehli qişa, kirpikli cisim və xorioidea. 3 hissə birlikdə zədələndikdə uveit adlandırılır.