Kateqoriyalar
Oftalmologiya

Konyunktivitlər

Konyunktivitlət – gözün selikli qişasının xəstəlikləridir. Bunlar infeksion və allergik olmaqla iki qrupa bölünürlər.