Kateqoriyalar
Pediatriya Uşaq nefrologiyası

Enurez və işəmə disfunksiyaları

Enurez son 3 ayda ən az ayda 1 dəfə gecə yatarkən sidik qaçırmasına deyilir. Enurez və “işəmə disfunksiyaları”na nə aiddir? “İnkontinans” – yəni sidik qaçırma, davamlı olur və yaxud aralıqlı olur.  Bundan başqa,  Gecə sidikqaçırmasının növləri Enurez nokturna “monosimptomatik” və “monosimptomatik olmayan” olur. Monosimptomatik nədir? Yəni, təkbaşına gecə sidik qaçırması var və aşağı sidik yolları […]