Kateqoriyalar
Hematologiya

Limfoma nədir, necə yaranır?

Ağ qanın bir komponenti olan, bir növü olan limfositlərin formalarını dəyişərək kontrolsuz şəkildə artıb-çoxalıb limfatik orqanlarda, limfa düyünlərində, dalaqda, “thymus”da, “waldeyer” həlqəsində, peyer plaklarında və ekstralimfatik orqanlarda, məsələn: mədə, bağırsaq, ağciyər, qaraciyər, beyin, sümük, dəridə toplanması nəticəsində yaranan onkoloji xəstəlikdir.  Limfoma nədən yaranır? Bu xəstəlik nədən yaranır, tam bilinməsə belə, səbəb ola biləcək faktorlar arasında […]

Kateqoriyalar
Hematologiya

Herediter trombofiliya

“Herediter trombofiliya” genetik olaraq keçən tromboza meyillilik yaradan xəstəlikdir.  İnsan bədənində, ümumiyyətlə, normada tromb əmələ gəlməsinin qarşısını alan “təbii antikoaqulyant” dediyimiz proteinlər vardır, hansı ki: protein C, protein S, antitrombin III, faktor V Leiden, protrombin G20210A və s.  Ən çox mən bunları saydım, çünki daha çox bunların mutasiyası yarandıqda xəstələrdə tromboza meyillilik yaranır.