Kateqoriyalar
Laboratoriya

Diaqnostikada biokimyəvi analizlərin rolu

Biokimya canlı toxumaları təşkil edən maddələri və onların funksiyalarını öyrənən elmdir.  Hər bir inkişaf etmiş və ya sadə olan canların öz kimyası var. Bunlar hamısı biokimya mövzusuna daxildir. Hüceyrələrə daxil olan üzvi və qeyri üzvi maddələr bunlardan: karbohidratlar, zülallar, mineral maddələr, hormonlar, vitaminlər biokimya mövzusuna daxildirlər.  Bundan əlavə bütün qeyri üzvü və üzvü maddələr sulu […]