Kateqoriyalar
Allerqologiya

Dərman allergiyaları

Dərman allergiyaları Hər hansı bir dərmanı təyin etdikdə onun arzu olunmaz, istəyimizdən kənar olan əlamətlərinin ortaya çıxmasıdır.  Dərman allergiyalarının hər bir orqana xas xüsusiyyətləri, əlamətləri vardır və multi-orqan, sistematik əlamətləri olur. Orqana xas əlamətlərini – dəri əlamətlərini nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, bu əlamətlər dəridə övrə və anjioödem şəklində özünü göstərən IgE vasitəsilə, yəni IgE-nin qanda […]