Kateqoriyalar
Xəbərlər

KLİNİKAMIZ TİBBİN BÜTÜN SAHƏLƏRİ ÜZRƏ GENİŞLƏNMƏKDƏDİR !

İstanbul Universiteti, Cerrahpaşa Tibb fakultesinin məzunu, Ümumi Cərrah-Bariatrik & Metabolik Cərrahiyə üzrə üst mütəxəssis, Uzman.Dr. Elşad Rzayev 05.07.2018 tarixindən etibarən Bakı şəhəri HB Güven Klinikasında Bariatrik və Metabolik Cərrahiyə üzrə pasientlərin qəbuluna, müayinəsinə və əmaliyyatların icrasına başlamışdır.

İcra edilən proseduralar:
Artıq Piylənmənin Laparoskopik Cərrahi Yolla Müalicəsi (Bariatrik Cərrahiyə)
– Mədə Kiçiltmə
– RNY Gastric Bypass
– Mini Gastric Bypass
– Endoskopic Gastrik Balon

Şəkərli Diabet xəstəliyinin Laparoskopik Cərrahi Yolla Müalicəsi (Metabolik Cərrahiyə):
– Duodenal Switch
– SADİ-S
– Gastric Transit Bipartition
– Tək Anastomozlu Gastric Bypass-Mini Gastric Bypass 
– RNY Gastric Bypass

Laparoskopik Revizyonal Cərrahiyə
– Daha əvvəl artıq piylənmə səbəbi ilə arıqlama əməliyyatı olan, lakin kifayət qədər nəticə əldə etməyən pasiyentlərin daha effektiv Laparoskopik Bariatrik yöntəmlərlə təkrar əməlliyatı.

Mob: +99455 257-8757 
Tel: (+99412) 959
E-mail: [email protected]
Web: www.guvenklinik.az
Ünvan: AZ1108, Atatürk pr. 3078, Bakı.

Выпускник Джеррахпаша Медицинского факультета Истанбулского Университета, общий хирург, специалист по бариатрической и метаболической хирургии доктор Елшад Рзаев с 05.07.2018 осуществит прием, обследование и операции пациентов по бариатрической и метаболической хирургии в Баку, в клинике HB Güven. 

Список процедур:
Лечение ожирения путем лапароскопической хирургии (бариатрическая хирургия)
– Уменьшение желудка
– RNY Gastric Bypass
– Mini Gastric Bypass
– Endoscopic Gastric Balon

Лечение сахарного диабета путем лапароскопической хирургии (метаболическая хирургия)
– Duodenal Switch
– SADI-S
– Gastric Transit Bipartition
– Gastric Bypass с одним анастомозом-Mini Gastric Bypass
– RNY Gastric Bypass

Лапароскопическая ревизенальная хирургия
-Повторная операция путем более эффективной бариатрической лапароскопии пациентов которые раньше сделали операцию для похудения, но не получили ожидаемый результат.

Моб: +99455 257-8757 
Тел: (+99412) 959
Почта: [email protected]
Веб: www.guvenklinik.az
Адрес: Проспект Ататюрк 3078,Баку – AЗ1108