• Azərbaycan Cərrah və Qastroenteroloqlar Cəmiyyəti (ACQA)
  • Türk Cerrahi Derneği (TCD)
  • Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği (TKRCD)
  • Türkiye Endokrin Cerrahisi Derneği (ECD)
  • Türkiye Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği (ELCD)
  • Türk Hepato Pankreato Bilier Cerrahi Derneği (THPBCD).