Psixiatriya, psixologiya və nevrologiya triadında müasir yanaşmalar adlı simpozium keçirilib