Klinikamızın Nevrologiya şöbəsində artıq ENMG cihazı vasitəsi ilə daha düzgün diaqnoz əldə edilir.