Uşaq cərrahiyyəsi


Uşaq cərrahiyyə şöbəmizdə icra edilən əməliyyatlar:

 • Qarın boşluğu orqanlarının cərrahiyyəsi.
 • Uşaq uroloji və ginekoloji xəstəlikləri.
 • Döş qəfəsi və döş qəfəsi orqanlarını (anadangəlmə dğş qəfəsi deformasiyaları).
 • Anadangəlmə qüsular.
 • Boyun bğlgəsinin anadangəlmə və sonradan əmələ gələn kistləri.
 • Tortikolis- əyriboyunluq.
 • Təcili cərrahi əməliyyatlar (Appendisit/bağırsaq invaginasiyaları, yumurtalıq kistləri və yumurtalıq torsiyası(dönməsi) ).
 • Testis torsiyası (dönməsi).
 • Pnevmotoraksta- Tup Torakotomiya.
 • Qastroezofalgeal reflükslarda (xroniki qusma) Nissen Fundoplikasiysı- laparoskopik və açıq.
 • Göbək və qarın ön divar yırtıqları.
 • Qasıq yırtıqları.
 • Kriptorxizm- Testislərin yuxarıda qalması.
 • Penis ayrılıqları və gömük penis.
 • Hidrosele- Su fıtığı.
 • Sünnət.
 • Endoskopik işləmələr.
 • Pilonidal Sunus- Tük dönməsi.
 • Peg- Perkutan Endoskopik Qastrostomiya açılması.
 • Bronkoskopiya ilə Traxeostomiya açılması.