Urologiya


Müayinə və müalicə olunan xəstəliklər:

 

 • Bütün növ cinsi zəifliklərin müalicəsi.
 • Kişiyə bağlı sonsuzluğun müalicəsi.
 • Qadınlarda sidik saxlamazlıq problemlərinin müalicəsi.
 • Sidik yolları zədələnmələrinin müalicəsi.
 • Sidik yolları və böyrək daşlarının müalicəsi.
 • Sidik ifrazı yolları iltihabi xəstəliklərinin müalicəsi.
 • Cinsi yolla ötürülən yoluxucu xəstəliklərin müalicəsi.

 

İcra olunan əməliyyatlar:

 

1. Skrotal əməliyyatlar:

 

 • Varikoselektomiya (Mikroskopik).
 • Orxiopeksiya.
 • Hidroselektomiya.
 • Hernioqrafiya (Qasıq yırtığı əməliyyatı).
 • Testis Detorsiyonu.

 

2. Penil əməliyyatları:

 

 • DDVL (Dərin Drorsal Vena Liqasiyası)
 • Penil Kurvatur (Əyrilik) təmiri
 • Priapizm müalicəsi
 • Penis qırılmalarının müalicəsi
 • Penil Protezimplantasiyası
 • Peyroni müalicəsi

 

3. Sidik kisəsi əməliyyatları:

 

 • Sistolitotomi-Sistostomiya       
 • Sistolitotripsi
 • Mesane Divertikülü
 • Mesane Plastikası

 

4. Üretra əməliyyatları:

 

 • Karinkül Eksizyonu
 • TVT/TOT
 • SPTVP (Açıq Prostektomiya)

 

5. Endoskopik əməliyyatlar:

 

 • EİÜ (Endoskopil İnternal Üretrotomiya)
 • Sidik kisəsi boynunun REZEKSİYONU
 • TUR-Prostatektomiya    
 • URS
 • PNL