Terapiya


HB Güvən klinikasında Terapiya şöbəsində müalicəsi həyata  keçirilən xəstəliklər:

Revmatik xəstəliklər:

 • Viral, Bakterial və Autoimmun artritlər
 • Ankilozan Spondilit /Bexterov xəstəliyi
 • ARA(kəskin revmatizmal qızdırma)
 • RA (Revmatoit  artrit)
 • Behçet xəstəliyi
 • SLE –Qırmızı Qurd Eşənəyi
 • Antifosfolid sindromu
 • FMF-Ailəvi Aralıq dənizi qızdırması
 • Sarkoidoz
 • Sistemik Sklerodermiya, Dermatomiozid
 • Vaskulidlər (Temporal artrit, Takayasu artriti, PAN, Wegener Granuloma tozu, Churg Strauss vaskuliti, Goodpascher sindromu)
 • Enteropatik artritlər
 • Podaqra artriti

 

 1. Mədə- Bağırsaq sistemi və Qaraciyər xəstəlikləri:
 • Ezofagitlər ( Viral, Kandidal, Reflüks /GER)
 • Qastritlər (kəskin, xroniki və autoimmun)
 • Menetrier xəstəliyi
 • Mədə və Onikibarmaq bağırsaq xorası
 • Hepatitlər: Viral (kəskin və xroniki), Alkolik, Non-alkolik
 • Autoimmun hepatitlər
 • PSK –Primer Sklerozan Xolangit
 • PBS-Primer Biliar Sirroz
 • Qaraciyər yağlanması-Hepatosteatoz
 • Wilson xəstəliyi
 • Hamiləlik Xolestazı, hamiləliyin yağlı qaraciər xəstəliyi
 • Enterokolitlər (İnfeksion və Non-infeksion)
 • İltihabi bağırsaq xəstəlikləri: Xoralı kolit /Ulservativ kolit, Crohn xəstəliyi
 • Gluten Enteropastisi /Çöliak xəstəliyi
 • Pankreatitlər (kəskin, xroik, autoimmun)
 • Akalkulyoz xolesistitlər

 

 1. Endokrin xəstəliklər:
 • Tiroid vəzisi xəstəlikləri (Hipertiroidit, Hipotiroidit, Tiroidlər, Guatr*Zob)
 • Paratiroid vəzisi xəstəlikləri)
 • Şəkərli diabet
 • Akromegali, Prolaktinoma
 • Diabetes İnsipidus
 • İnsulinoma, Gastrinoma
 • Cushing sindomu və xəstəliyi
 • Conn sindromu*Primer Hiperaldesterinizm
 • Adisson/Bürünc xəstəliyi
 • Calsium mübadiləsi pozğunluqları, Osteaparoz
 • Hiperlipidemilər
 • Metabolik sindrom
 • Arterial hipertoniya

 

 1. Böyrək xəstəlikləri:
 • Nefritik və Nefrotik sindrom
 • Membranoz Glomerulonefritlər
 • Kəskin Post Streptokoksik Glomerulonefritlər
 • Fokal Segmental Glomeruloskleroz
 • İgA Nefropatisi*Berger xəstəliyi
 • Kəskin və Xroniki İnterstisial nefritlər
 • KBY/Kəskin böyrək yetməzliyi
 • XBY/Xroniki böyrək yetməzliyi
 • Diabetik nefropatilər
 • Minmal Dəyişiklik xəstəliyi

 

 1. Qan sistemi xəstəlikləri:
 • Qanazlığı*anemiyalar
 • Trombositopenilər
 • Hiperslenizmə yanaşma (dalağın böyüməsi)
 • Polisitemia vera
 • Esensiyal tromositoz
 • Laxtalanma pozğunluqları
 • İTP*İdiopatik Tromositopenik Purpura
 • Multiple Mielom xəstəliyi
 • Gammopatilər

 

 1. Tənəffüs sistemi xəstəlikləri:
 • Bronxitlər
 • Astma
 • Pnevmoniyalar