Rentgenologiya


Rentgen xidmətlərimiz:

 

♦Arxa ön döş qəfəsi rentgenografiyası bir proyeksiyalı
Lateral döş qəfəsi rentgenoqrafiyası (sol bir proyeksiyalı)
Oblik döş qəfəsi rentgenoqrafiyası (sağ bir proyeksiyalı)
Oblik döş qəfəsi rentgenoqrafiyası (sol bir proyeksiyalı)
Alın burun boşluqları rentgenoqrafiyası (iki proyeksiyalı) dinamika
Burun sümüyü rentgenoqrafiyası (bir proyeksiyalı)
Kəllə sümüklərinin rentgenoqrafiyası (ön-arxa iki proyeksiyalı)
Kəllə sümüklərinin rentgenoqrafiyası (ön-arxa bir proyeksiyalı)
Submentovertikal rentgenoqrafiya
Transorbital rentgenoqrafiya (bir proyeksiyalı)
Optik foramen rentgenoqrafiyası (bir proyeksiyalı)
Gicgah-çənə oynağı rentgenoqrafiyası (ağız açıq, sağ; bir proyeksiyalı
Gicgah-çənə oynağı rentgenoqrafiyas (ağız bağlı, sağ; bir proyeksiyalı)
Gicgah-çənə oynağı rentgenoqrafiyası (ağız açıq, sol; bir proyeksiyalı)
Gicgah-çənə oynağı rentgenoqrafiyası (ağız bağlı, sol; bir proyeksiyalı)
Boyun fəqərələri rentgenoqrafiyası (ön-arxa; bir proyeksiyalı)
Boyun fəqərələri rentgenoqrafiyası (lateral; bir proyeksiyalı)
Boyun fəqərələri rentgenoqrafiyası (oblik, sağ; bir proyeksiyalı)
Boyun fəqərələri rentgenoqrafiyası (oblik, sol; bir proyeksiyalı)
Boyun fəqərələri rentgenoqrafiyası (iki proyeksiyalı)
Boyun fəqərələri rentgenoqrafiyası (dörd proyeksiyalı)
Döş fəqərələri rentgenoqrafiyası (ön-arxa; bir proyeksiyalı)
Döş fəqərələri rentgenoqrafiyası (lateral; bir proyeksiyalı)
Kürək sümüyü rentgenoqrafiyası (sağ; iki proyeksiya)
Döş fəqərələri rentgenoqrafiyası (oblik, sağ; bir proyeksiyalı)
Döş fəqərələri rentgenoqrafiyası (oblik, sol; bir proyeksiyalı)
Döş fəqərələri rentgenoqrafiyası (iki proyeksiyalı)
Bel fəqərələri rentgenoqrafiyası (ön-arxa; bir proyeksiyalı)
Bel fəqərələri rentgenoqrafiyası (lateral; bir proyeksiyalı)
Bel fəqərələri rentgenoqrafiyası (oblik, sağ; bir proyeksiyalı)
Bel fəqərələri rentgenoqrafiyası (oblik, sol; bir proyeksiyalı)
Bel fəqərələri rentgenoqrafiyası (iki proyeksiyalı)
Büzdüm fəqərələri rentgenoqrafiyası (ön-arxa; bir proyeksiyalı)
Büzdüm fəqərələri rentgenoqrafiyası (lateral; bir proyeksiyalı)
Büzdüm fəqərələri rentgenoqrafiyası (iki proyeksiyalı)
Oma büzdüm sümükləri rentgenoqrafiyası (ön-arxa; bir proyeksiyalı)
Oma büzdüm fəqərələri rentgenoqrafiyası (oblik, sağ; bir proyeksiyalı)
Oma büzdüm sümükləri rentgenoqrafiyası (oblik, sol; bir proyeksiyalı)
Çanaq sümükləri rentgenoqrafiyası (ön-arxa; bir proyeksiyalı)
Körpücük sümüyü (clavicula) rentgenoqrafiyası (ön- arxa, sağ; bir proyeksiyalı)
Körpücük sümüyü rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sol; bir proyeksiyalı)
Döş sümüyü rentgenoqrafiyası (ön-arxa; bir proyeksiyalı)
Döş sümüyü rentgenoqrafiyası (lateral; bir proyeksiyalı)
Döş sümüyü rentgenoqrafiyası (iki proyeksiyalı)
Kürək sümüyü rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sağ; bir proyeksiyalı)
Kürək sümüyü rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sol; bir proyeksiyalı)
Kürək sümüyü rentgenoqrafiyası (lateral, sağ; bir proyeksiyalı)
Kürək sümüyü rentgenoqrafiyası (lateral, sol; bir proyeksiyalı)
Kürək sümüyü rentgenoqrafiyası (sol; iki proyeksiyalı)
Çiyin oynağı rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sağ; bir proyeksiyalı)
Çiyin oynağı rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sol; bir proyeksiyalı)
Çiyin oynağı rentgenoqrafiyası (lateral, sağ; bir proyeksiyalı)
Çiyin oynağı rentgenoqrafiyası (lateral, sol; bir proyeksiyalı)
Çiyin oynağı rentgenoqrafiyası (sağ; iki proyeksiyalı)
Çiyin oynağı rentgenoqrafiyası (sol; iki proyeksiyalı)
Bazu sümüyü rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sağ; bir proyeksiyalı)
Bazu sümüyü rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sol; bir proyeksiyalı)
Bazu sümüyü rentgenoqrafiyası (lateral, sağ; bir
Bazu sümüyü rentgenoqrafiyası (lateral, sol; bir proyeksiyalı)
Bazu sümüyü rentgenoqrafiyası (sağ; iki proyeksiyalı)
Bazu sümüyü rentgenoqrafiyası (sol; iki proyeksiyalı)
Dirsək oynağı rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sağ; bir proyeksiyalı)
Dirsək oynağı rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sol; bir proyeksiyalı)
Dirsək oynağı rentgenoqrafiyası (lateral, sağ; bir proyeksiyalı)
Dirsək oynağı rentgenoqrafiyası (lateral, sol; bir proyeksiyalı)
Dirsək oynağı rentgenoqrafiyası (sağ; iki proyeksiyalı)
Dirsək oynağı rentgenoqrafiyası (sol; iki proyeksiyalı)
Said sümüklərinin rentgenoqrafiyası (ön-arxa,sağ; bir proyeksiyalı)
Bilanq sümüyü rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sol; bir&nbsp