Həkimlərimiz

İş saatları
  • Bazar E. - Şənbə
    09:00 - 18:00

T.ü.f.d. Dr. Qumral Ələkbərova

Mikrobioloq

Təhsili:
2007-2012-ci illərdə Azərbaycan Tibb Universitetində təhsil almışdır;
2012-2017-ci illərdə Türkiyə Cümhuriyyəti, Samsun, Ondokuz Mayıs Universiteti, Tibb fakültəsi, Tibbi Mikrobiyologiya kafedrasında doktorantura pilləsi üzrə təhsil alaraq, tibb üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi adına layiq görülmüşdür;

İştirak etdiyi Elmi konfranslar: 

-2017 32. Antibiyotik və Kemoterapi Kongresi, Antalya
-2016 XXXVII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Antalya
-2016 9. Ulusal Moleküler ve Tanısal Mikrobiyoloji Kongresi, Antalya
-2016 International Symposium on Parasitic Zoonoses, Antalya
-2015 3. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji kongresi, Antalya.
-2015 7. Ulusal mikobakteri sempozyumu, Mersin.
-2014 XXXVI. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Antalya
-2014 1. Ulusal Tıbbi Mikoloji Kongresi, Ankara
-2013 14th World Sterilization Congress and 8th National Sterilization Disinfection Congress of Turkey, Antalya

Təlimlər: 

-2016 Bölgesel Uzman Eğitimi Tüberküloz Laboratuvarları Tanısal Standardizasyon Eğitimi, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Samsun
-2016 Rehberlerimizi birlikte kullanalım-Klnik Örnekten Sonuç Raporuna Uygulama Rehberi: Üriner Sistem Örnekleri, KLİMUD, Samsun
-2015 OMÜ Tıp Fakültesi ve Samsun Tabip Odası, Akademik Gelişim Kursu-6, Samsun
-2015 İmmundiagnostikler, EUROIMMUN Türkiye, Samsun
-2014 Virüs Hastalıklarının Serolojik Tanısı: Rutin Tanı Testlerinin Kalite Kontrolü, Uygulanması, Yorumlanması, Raporlanması, KLİMUD, Samsun
-2013 Dezenfeksiyon Antisepsi Sterilizasyon Sertifikası, Antalya
-2013 6. DAS Okulu, Antalya
-2013 OMÜ Tıp Fakültesi ve Samsun Tabip Odası, Akademik Gelişim Kursu-2, Samsun

Üzv olduğu cəmiyyətlər:

ESCMID (European Society of Clinic Microbiology and Infectious Desease) 
KLİMUD (Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneğı) 
TMC (Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti)
Avropa və Türkiyənin elmi jurnallarında bir sıra məqalələri dərc olunmuşdur.

Qeyd edək ki, Dr. Qumral Ələkbərova Tibbi Mikrobiologiya üzrə xaricdə doktorantura təhsili alan ilk azərbaycanlıdır.